Ispis

oprez

Na tržištu opreme i podloga za dječja igrališta pojavljuju se određeni proizvodi za koje proizvođači posjeduju tipski certifikat o sukladnosti

s normom EN 1176:2008, ali nakon ugradnje i provedenog post instalacijskog pregleda (sukladno zahtjevima HRN EN 1176-7 dio) inspektor je utvrdio da ugrađene sprave NE ZADOVOLJAVAJU zahtjeve norme.

Kako postupiti u takvoj situaciji, kad vas dobavljač (proizvođač) uvjerava da posjeduje certifikat o sukladnosti, a izvedeno stanje sprava pokazuje drugačiju sliku? Potrebno je razlikovati TIPSKI CERTIFIKAT, kojim određena ustanova potvrđuje da je primjerak proizvoda koji su oni pregledali sukladan sa zahtjevima norme, od konkretnog proizvoda koji je ugrađen na gradilištu. Pod pretpostavkom da je izdani tipski certifikat istinit, taj certifikat i dalje ne govori ništa o konkretnom primjerku ugrađenog proizvoda.

Jedini način da se provjeri sukladnost svakog pojedinog proizvoda (igrališta) sa zahtjevima norme je POST INSTALACIJSKI PREGLED koji će obaviti kompetentna i neovisna osoba (inspektor za igrališta) sukladno zahtjevima 7. dijela norme HRN EN 1176:2008. Post instalacijski pregled najbolji je alat investitora (vlasnika) za provjeru izvedenih radova, ukoliko je pregled napravljen korektno i profesionalno.

Za provođenje post-instalacijskih i godišnjih pregleda možete nam se obratiti s povjerenjem, jer jedini u Hrvatskoj posjedujemo certifikat najveće europske ustanove za sigurnost djece RoSPA iz Velike Britanije, te potrebno iskustvo, stručnu podršku i potpunu stručnu neovisnost.