IMG 1493
Zbog čega se godišnji pregled igrališta naziva GODIŠNJI PREGLED? Iako zvuči prilično očigledno, glavni godišnji pregled igrališta naziva se

upravo godišnjim pregledom zbog rokova u kojima se pregled ponavlja. Naime, hrvatska (i europska) norma HRN EN 1176 zahtijeva od vlasnika (upravitelja) igrališta (i igraonica) da najmanje jednom godišnje organiziraju provođenje glavnog godišnjeg pregleda. Godišnji pregled provode naši kompetentni neovisni inspektori za igrališta, kako bi vlasnik bio upoznat sa stvarnim stanjem i mogao organizirati poduzimanje potrebnih mjera, ukoliko je potrebno. Godišnji pregled igrališta obuhvaća procjenu sukladnosti s navedenom normom, pregled ispravnosti nosive konstrukcije, svih pokretnih i nepokretnih dijelova sprava, podloga za zaštitu od udara, te okoliš i urbanu opremu na igralištu.
Ponavljanje godišnjeg pregleda svake godine izuzetno je važno i čini ključni element za trajno održavanje prostora, sprava i podloga u ispravnom stanju, a zapisi s pregleda (izvještaj s fotografijama, prijedlogom mjera i procjenom rizika) te certifikat o godišnjem pregledu, čine nezamjenjivu dokumentaciju kojom vlasnik dokazuje ispravnost igrališta u slučaju potrebe (sudskog spora i sl.).

Osim godišnjih pregleda, vlasnik ima obavezu (sukladno zahtjevima HRN EN 1176) provođenja OPERATIVNIH (tromjesečnih) i RUTINSKIH (dnevnih do tjednih) pregleda igrališta i igraonica. Nova igrališta, prije stavljanja u uporabu, moraju proći POST INSTALACIJSKI pregled od neovisnog kompetentnog stručnjaka. Jedino sustavnim provođenjem sva tri nivoa periodičnih pregleda, te redovitim otklanjanjem uočenih nedostataka, moguće je dugoročno osigurati sigurna mjesta za igru.

 

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured