fitness center
U primjeni je nova hrvatska norma za upravljanje fitness centrima HRN EN 17229:2019.

Ova norma punog naziva HRN EN 17229:2019 Fitness centri - Zahtjevi o sadržajima i poslovanju centra - Zahtjevi za upravljanje i vođenje, postavlja niz organizacijskih i tehničkih zahtjeva za vođenje/ upravljanje fitness centrima u Hrvatskoj kao i u EU. Kako bi fitness centar dokazao da ispunjava ove zahtjeve, provodimo edukacije za razumijevanje, savjetovanje za ispunjavanje zahtjeva norme, sve do izdavanja Certifikata o sukladnosti poslovanja fitness centra s normom HRN EN 17229.

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured