Ispis

fitness center
U primjeni je nova hrvatska norma za upravljanje fitness centrima HRN EN 17229:2019.

Ova norma punog naziva HRN EN 17229:2019 Fitness centri - Zahtjevi o sadržajima i poslovanju centra - Zahtjevi za upravljanje i vođenje, postavlja niz organizacijskih i tehničkih zahtjeva za vođenje/ upravljanje fitness centrima u Hrvatskoj kao i u EU. Kako bi fitness centar dokazao da ispunjava ove zahtjeve, provodimo edukacije za razumijevanje, savjetovanje za ispunjavanje zahtjeva norme, sve do izdavanja Certifikata o sukladnosti poslovanja fitness centra s normom HRN EN 17229.