igraonica lavirint

Igraonice, ili zatvorena dječja igrališta, najčešće posluju kao komercijalna igrališta za čije korištenje se naplaćuju ulaznice. Također mogu biti smještene u trgovačkim centrima i drugim pravnim osobama.

Obzirom da se korištenje, odnosno igranje, najčešće naplaćuje, igraonice imaju vrlo veliku odgovornost za sigurnost djece koja koriste sprave, te moraju poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi cijeli prostor i sve sprave u svakom trenutku bile ispravne i sigurne za sve korisnike. To je moguće postići jedino sustavnim upravljanjem, primjenom odgovarajućih propisa i hrvatskih normi.

Za zatvorena igrališta, odnosno igraonice, primjenjuju se hrvatske norme:

HRN EN 1176 - dio 1 - Opći sigurnosni zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 1176 - dio 10 - Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i ispitne metode za zatvorene igraonice

HRN EN 1176 - dio 7 - Upute za postavljanje, nadzor, održavanje i uporabu

Ukoliko igraonica posjeduje trampoline, tada se primjenjuje norma HRN EN 13219 - Gimnastička oprema - trampolini - Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, ispitne metode.

Ukoliko igraonica posjeduje sprave na napuhavanje, primjenjuje se norma HRN EN 14960 - Oprema za igranje na napuhavanje - sigurnosni zahtjevi i ispitne metode.

Obzirom da su sve navedene norme na engleskom jeziku, a njihova primjena zahtijeva kompetentne stručnjake, preporučujemo da nam se obratite kako bi upravljanje vašom igraonicom uvijek bilo optimalno.

Sve igraonice, prema hrvatskoj normi HRN EN 1176:2008 i preporukama najveće svjetske organizacije za sigurnost djece RoSPA, trebali bi učiniti slijedeće:

1. Odrediti odgovornu osobu za održavanje sprava

1. Uputiti odgovornu osobu na osposobljavanje za odgovorne osobe

2. Izraditi Plan pregleda i održavanja igrališta

3. Ustrojiti vođenje odgovarajuće dokumentacije i dobru dokumentacijsku praksu

4. Organizirati provođenje godišnjih i operativnih pregleda (neovisni stručnjak/ inspektor za dječja igrališta)

5. Uputiti na osposobljavanje osobe za provođenje rutinskih (dnevnih) pregleda

6. Provoditi mjere proizašle iz izvještaja o sigurnosnim pregledima

Jedino sustavnim upravljanjem igralištima moguće je dugoročno financijski efikasno održavati sprave ispravnima, a igraonicu sigurnom. Redovitim periodičnim pregledima osiguravaju se dokazi o ispravnosti, te se pravovremeno uočavaju eventualni nedostaci. Tek kada su evidentirani svi nedostaci (vidljivi i skriveni), moguće je izraditi plan otklanjanja nedostataka, uključujući i potreban budžet.

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured