Sva igrališta na javnim površinama moraju u svakom trenutku biti ispravna i sigurna za sve korisnike. To je moguće postići jedino sustavnim upravljanjem igralištima, primjenom odgovarajućih propisa i hrvatskih normi.

Svi gradovi, općine, kvartovi, odnosno vlasnici igrališta za djecu, prema hrvatskoj normi HRN EN 1176:2008 i preporukama najveće svjetske organizacije za sigurnost djece RoSPA, trebali bi učiniti slijedeće:

1. Odrediti odgovornu osobu za održavanje igrališta

1. Uputiti odgovornu osobu na osposobljavanje za odgovorne osobe

2. Izraditi Plan pregleda i održavanja igrališta

3. Ustrojiti vođenje odgovarajuće dokumentacije i dobru dokumentacijsku praksu

4. Osigurati provođenje prvog post-instalacijskog pregleda za svako novo izgrađeno igralište

5. Organizirati provođenje godišnjih i operativnih pregleda (neovisni stručnjak/ inspektor za dječja igrališta)

6. Uputiti na osposobljavanje osobe za provođenje rutinskih (dnevnih) pregleda

7. Provoditi mjere proizašle iz izvještaja o sigurnosnim pregledima

Jedino sustavnim upravljanjem igralištima moguće je dugoročno financijski efikasno održavati igrališta sigurnima i ispravnima. Redovitim periodičnim pregledima osiguravaju se dokazi o ispravnosti, te se pravovremeno uočavaju eventualni nedostaci. Tek kada su evidentirani svi nedostaci (vidljivi i skriveni), moguće je izraditi plan otklanjanja nedostataka, uključujući i potreban budžet.

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured