skate park

Korištenje skate i BMX poligona i parkova rizično je zbog same prirode ovog sporta. Ukoliko ugrađena oprema i prostor nisu uređeni sukladno sigurnosnim zahtjevima, ove sprave mogu postati izuzetno opasne za korisnike, ali i za prolaznike.

Skate parkove pregledavamo prema smjernicama europske i hrvatske norme HRN EN 14974:2011 - Facilities for users of roller sports equipment -- Safety requirements and test methods. Post instalacijskim pregledom utvrđujemo da li je oprema proizvedena i ugrađena u skladu sa zahtjevima ove norme, a godišnjim pregledima da li se održava sigurnim za korisnike.

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured