OSPOSOBLJAVANJE VLASNIKA IGRALIŠTA/ ODGOVORNIH OSOBA

Prvi korak u uspostavljanju sustavnog upravljanja dječjim igralištima je osposobljavanje vlasnika igrališta, odnosno odgovornih osoba.

Ovo osposobljavanje izuzetno je važno, jer odgovorne osobe dobivaju informacije o tome koje su njihove obveze kao vlasnika igrališta, koji propisi i norme se na njih odnose, kako uspješno izraditi Plan pregleda i održavanja igrališta, koju dokumentaciju je potrebno voditi, kako se uspješno braniti na sudu u slučaju tužbe itd.

Stručna usavršavanja provodimo u suradnji s našim Obrazovnim centrom za prevenciju nesreća.

USAVRŠAVANJA ZA PERIODIČNE PREGLEDE IGRALIŠTA

Sve periodične preglede dječjih igrališta, prema zahtjevima HRN EN 1176, moraju provoditi posebno educirani kompetentni stručnjaci. Za razliku od godišnjih pregleda, koje provode neovisni stručnjaci - inspektori za dječja igrališta, operativne i vizualne (dnevne) preglede mogu provoditi i zaposlenici vlasnika igrališta koji su završili posebno usavršavanje za rutinske/vizualne preglede, odnosno osposobljavanje za operativne preglede.

routine training

Usavršavanje za rutinske (dnevne) preglede namijenjeno je osobama koje su zadužene za održavanje igrališta, čistoću igrališta ili osobama koje su u mogućnosti svakodnevno obići prostor igrališta (domari, tete u vrtiću, komunalni redari itd.).

Ovo osposobljavanje sadrži teorijski i praktični dio, a provodi se u malim grupama do 12 polaznika. Osposobljavanje je moguće organizirati i na lokaciji vlasnika igrališta.

OSTALA USAVRŠAVANJA

Usavršavanje za operativne preglede namijenjeno je zaposlenicima vlasnika igrališta ili neovisnim stručnjacima. Uvjet za ovo osposobljavanje je završeno osposobljavanje za dnevne preglede, te odgovarajuće iskustvo u provođenju dnevnih pregleda.

Osim gore navedenih osposobljavanja za periodične preglede, organiziramo i osposobljavanja namijenjena proizvođačima opreme, arhitektima i pejzažnim arhitektima, izvođačima građevinskih radova, te svima koji sudjeluju u procesu planiranja, projektiranja, nabave i instaliranja opreme.

ZAHTJEVI HRN EN 1176:2008 PRI PROJEKTIRANJU IGRALIŠTA I INSTALACIJI OPREME

Na organizaciju ovog osposobljavanja potakla nas je činjenica da se prilikom planiranja i instalacije postojećih, ali i novih igrališta, ne poštuju zahtjevi odgovarajućih normi koji se odnose na minimalni slobodni prostor za pojedine sprave, udaljenost sprava od ostalih elemenata (klupa i sl.), minimalne dimenzije površine za apsorpciju udaraca, razmještaj pojedine opreme u odnosu na zagrijavanje Sunca, hlad, vegetaciju itd.

Na ovom osposobljavanju sudionici dobivaju informacije o zahtjevima norme HRN EN 1176 koji se odnose na projektiranje i instalaciju opreme za igranje i ostale opreme igrališta.

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured