nadzor

Naši certificirani inspektori za igrališta u mogućnosti su obavljati stručni nadzor nad opremanjem - ugradnjom - instalacijom opreme i podloga na dječjim i sportskim igralištima. Stručni nadzor pri ugradnji izuzetno je važan, jer jedino pravilnom ugradnjom vlasnik može dobiti igralište sukladno normi HRN EN 1176 i drugim relevantnim normama. Nestručna ugradnja jedan je od vodećih uzroka nesukladnih i nesigurnih igrališta.

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured