Vrtići i škole, kao vlasnici dječjeg igrališta, naročito moraju brinuti o sigurnosti i ispravnosti svih sprava i cijelog prostora igrališta koje koriste. Ukoliko vrtić koristi javno igralište, trebao bi posjedovati dokaze da su za to igralište ispunjeni svi sigurnosni uvjeti (dokumentacija, izvještaji o periodičnim pregledima itd.).

Obzirom da je igra na igralištu sastavni dio osnovne djelatnosti, odgovornost koju odgovorne osobe (ravnatelji) imaju za život i zdravlje djece naročito je prisutna.

Sve odgojno-obrazovne ustanove koji su vlasnici ili koriste igrališta za djecu, prema hrvatskoj normi HRN EN 1176:2008 i preporukama najveće svjetske organizacije za sigurnost djece RoSPA, trebali bi učiniti slijedeće:

1. Uputiti odgovornu osobu (ravnatelja) na osposobljavanje za odgovorne osobe

2. Izraditi Plan pregleda i održavanja igrališta

3. Ustrojiti vođenje odgovarajuće dokumentacije i dobru praksu

4. Organizirati provođenje godišnjih i operativnih pregleda (neovisni stručnjak/ inspektor za dječja igrališta)

5. Uputiti na osposobljavanje osobe za provođenje rutinskih (dnevnih) pregleda

6. Provoditi mjere proizašle iz izvještaja o sigurnosnim pregledima

Jedino sustavnim upravljanjem igralištima moguće je dugoročno financijski efikasno održavati igrališta sigurnima i ispravnima. Redovitim periodičnim pregledima osiguravaju se dokazi o ispravnosti, te se pravovremeno uočavaju eventualni nedostaci. Tek kada su evidentirani svi nedostaci (vidljivi i skriveni), moguće je izraditi plan otklanjanja nedostataka, uključujući i potreban budžet.

O poslovnom subjektu

Centar za kvalitetu i sigurnost d.o.o. za usluge

II. Trokut 3, 10020 Zagreb

Žiro račun IBAN: HR4424840081107596773 kod RBA banke

OIB: HR41233406306

MBS: 4502345

Direktor: Marinko Kramarić

Osnivački kapital: 20.000 kn

Osnovna djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza

Kontakt

mob. 091-2273 266

email

kvaliteta.sigurnost(at)gmail.com

Ured